Rouenenten


Zuchtstämme:

Stamm 1:

 

1,0 Rouenente wildfarbig (2017), eigene Nachzucht (v97)

 

1,0 Rouenente wildfarbig (2018), eigene Nachzucht (sg95)

 

 

0,1 Rouenente wildfarbig (2018), eigene Nachzucht (sg94)

 

0,1 Rouenente blau-wildfarbig (2018), eigene Nachzucht (hv96)


Stamm 2:

 

1,0 Rouenente dunkelwildfarbig (2018), Bernd Feige

                                                                 

1,0 Rouenente dunkelwildfarbig (2018), Bernd Feige

 

 

0,1 Rouenente dunkelwildfarbig (2018), Bernd Feige

 

0,1 Rouenente dunkelwildfarbig (2018), Bernd Feige

 

0,1 Rouenente dunkelwildfarbig (2018), Bernd Feige